Tworzenie Grobów Pańskich jest bardzo piękną tradycją, która pochodzi z Palestyny i jest kultywowana w kościołach praktycznie od początku XVI wieku. Zwyczaj ten polega na dekorowaniu Grobu Pańskiego oraz na umieszczeniu w nim figury zmarłego Chrystusa. Często znajduje się tam również monstrancja, którą przykrywa się przezroczystym suknem. Tkanina ta ma znaczenie symboliczne, symbolizuje bowiem całun, którym był owinięty Jezus.

Groby Pańskie są bardzo ważnym miejscem w katolickiej liturgii. Groby te są tworzone w  Wielki Piątek. Są to zdecydowanie nieco inne nagrobki, na których raczej nie są ustawiane zwykłe wiązanki ze sztucznych kwiatów. W miejscach tych wystawiany jest Najświętszy Sakrament, przy którym odbywa się adoracja trwająca aż do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej.

Grobem Pańskim najczęściej jest ołtarz, chociaż bywa, że tego rodzaju groby są przenośne, nieco łatwiejsze do ustawienia. Wszystkie elementy ozdobne muszą być w takim grobie starannie dobrane. Powinny one kierować uwagę wiernych na Najświętszy Sakrament, gdyż to właśnie on jest najważniejszą pamiątką związaną ze śmiercią oraz zmartwychwstaniem Chrystusa.

Obecnie w naszych kościołach stosowane są różne projekty Grobów Pańskich. Niektóre z nich są nawiązaniem do dawnej tradycji, ale coraz częściej w świątyniach możemy natknąć się także na nieco nowocześniejsze projekty grobów, które wzbudzają zachwyt i zdumienie wiernych. Mogą to być groby poruszające, nawiązujące do współczesnych czasów, mogą to być również groby symboliczne, cechujące się prostotą oraz skromnością.

W Wielki Piątek ludzi odwiedzających kościoły skłania się przede wszystkim do refleksji, dlatego odwiedzając Grób Pański na myśl powinno nasuwać nam się wiele pytań, związanych z naszym istnieniem czy z naszą religijnością. Współczesne projekty Grobów Pańskich bardzo często nawiązują więc do teraźniejszych czasów, ukazując bezradność ludzkiej istoty, jej zagubienie oraz zmiażdżenie przez wyrastającą wokół cywilizację.

Tradycja przystrajania Grobów Pańskich w każdym razie jest znana od czasów średniowiecza. Zwyczaj ten początkowo zanikł na kontynencie europejskim, ale zachował się do dziś między innymi na terenie Polski, Austrii oraz Węgier. Jest to niewątpliwie przepiękna tradycja, skłaniająca nas do zastanowienia się nad naszą wiarą.